Home Tags Hải bánh

Tag: hải bánh

Trước khi xuống tay với Dung Hà. Hải Bánh từng lấy...

Ngoài Dung Hà, Hải bánh từng lấy số những trùm giang nào. Hải Bánh sai đàn em lấy số Dung Hà là một sự...

Hưng Phi Nhon là ai. Sát thủ giết bà trùm Dung...

Tiểu sử Hưng Phi Nhon bản lĩnh với câu nói : “ Để tao mày có vợ con rồi !”. Hưng Phi Nhon sát...

BÀI VIẾT QUAN TÂM